Τιμές Domains

Καταχώρηση νέου ονόματος internet στο [ gr ]

Διετής καταχώρηση νέου ονόματος internet στο gr σύμφωνα με την EETT

25,00€

Ανανέωση ονόματος χώρου internet στο [ gr ]

Για τους ήδη ιδιοκτήτες ονόματος χώρου internet στο gr διετή ανανέωση ονόματος σύμφωνα με την ΕΕΤΤ

25,00€

Αλλαγή στοιχείων ονόματος χώρου internet στο [ gr ]

Για τους ήδη ιδιοκτήτες ονόματος χώρου internet στο gr που επιθυμούν την αλλαγή σταθερών στοιχείων (διεύθυνση - τηλέφωνο - fax)  

Τιμή ΔΩΡΕΑΝ

Αλλαγή καταχωρητή ονόματος χώρου internet στο [ gr ]

Εάν ο ιδιοκτήτης του ονόματος internet επιθυμεί την μεταφορά από τον προηγούμενο καταχωρητή στην icopweb.gr για την διαχείρισή του

Τιμή ΔΩΡΕΑΝ

Μεταβίβαση ονόματος χώρου internet στο [ gr ]

Για τους ιδιοκτήτες ονόματος internet που επιθυμούν τη μεταβίβασή του σε άλλον χρήστη.

25,00€

Καταχώρηση νέου ονόματος internet στο [ com, net,org,eu]

Ετήσια καταχώρηση νέου ονόματος στο com,net,org,eu.

20,00€