Βελτιστοποίηση SEO

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SEO

Βελτιστοποίηση & προώθηση ιστοσελίδων SEO για να γίνει
η ιστοσελίδα σας πιο εμφανής στις μηχανές αναζήτησης,
φέρνοντας έτσι επισκεψιμότητα στην επιχείρηση σας.

 

ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Σταθερή βελτίωση στα οργανικά αποτελέσματα της Google
Aύξηση του πλήθους και της αξίας των επισκεπτών
Αύξηση του conversion rate επισκεπτών/πελατών
Βελτίωση του δείκτη εμπιστοσύνης των πελατών
Καταξίωση στους χρήστες της Google έναντι του ανταγωνισμού

 

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 

ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ON-PAGE-SEO)
- On page optimization με λέξεις κλειδιά και meta descriptions
- On page optimazion με content marketing
- Image Tags (Τίτλοι εικόνων)
- Content (Περιεχόμενο ιστοσελίδας)
- Αρχεία Robots.txt & Sitemap.xml
- Website Speed (Ταχύτητα φόρτωσης)
- H1, H2, H3, H4, H5 Titles (Μεγέθη Επικεφαλίδων)

 

ΕΚΤΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (OFF-PAGE)
- Google Webmaster Tools
- Stractured Data
- Rich Snippet
- Δημιουργία & Προώθηση Περιεχομένου
- Google Local Business
- Δημιουργία Social Signals
- Παρακολούθηση στο Google Analytics

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Μηνιαίες εκθέσεις κατάταξης ώστε να βλέπετε:
1. Σε ποιά θέση βρίσκετε η ιστοσελίδα σας στα αποτέλέσματα της Google και
2. Ποιά είναι η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας σας.